Промоции

Регистрация на фирма, без комисионна за нас, само при сключване на договор с нас за извършване на счетоводни услуги!

 

За Контакти

 

"ДелИнвест" ООД

 

гр. Бургас, ж-к "Славейков", бл. 147

 

Tел: 0895 41 20 71

 

Е-мейл: delinvest@abv.bg

 

 

 

Консултации

Консултации, счетоводство, финанси, пари, данъци, делинвест

 • Консултации във връзка със счетоводното, данъчно и осигурително законодателство. Eфективни решения на специфични бизнес казуси в областта на Вашия бизнес;
 • Консултации по валутно спестовно-осигурителни програми с рискови покрития;
 • Консултация и съдействие при регистриране на фирма;
 • Дългосрочна данъчна стратегия съобразена с дейността Ви;
 • Оптимизиране и минимизиране на данъците в спазвайки законовите разпоредби;
 • Консултации при подписването на важни договори за дистрибуция, външно финансиране, подизпълнители и др. по отношение на данъчно – счетоводния им аспект;
 • Прилагане на Спогодби за двойно данъчно облагане и придвижването им в данъчната администрация;
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси;
 • Консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци;
 • Консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество;
 • Консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, придобивания и други свързани с управленски бизнес решения въпроси.