Промоции

Регистрация на фирма, без комисионна за нас, само при сключване на договор с нас за извършване на счетоводни услуги!

 

За Контакти

 

"ДелИнвест" ООД

 

гр. Бургас, ж-к "Славейков", бл. 147

 

Tел: 0895 41 20 71

 

Е-мейл: delinvest@abv.bg

 

 

 

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги, Счетоводство, услуги

 

 •   Счетоводна отчетност в съответствие със Закона за счетоводството,
 •   Изготвяне по Националните Счетоводни Стандарти
 •   Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период
 •   Изготвяне на Годишен Финансов Отчет на клиента:

 

 1.   Баланс;
 2.   Отчет за приходи и разходи;
 3.   Отчет за паричните потоци;
 4.   Отчет за собствения капитал;
 5.   Приложения.

 

 •   Договор за счетоводни услуги на клиента
 •   Изготвяне на индивидуален сметкоплан
 •   Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи и амортизации
 •   Изготвяне на Счетоводен и Данъчен амортизационен план
 •   Изготвяне на дневници, справка-декларация, VIES декларация по ЗДДС и подаването им в НАП
 •   Обработка на работни заплати, изготвяне на ведомости
 •   Изготвяне на годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО и подаването им в НАП.
 •   Изготвяне на документи за кандидатстване за банкови кредити, финансов и оперативен лизинг.
 •   Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения към тях и обявяването им в НАП.