Добре дошли

Услуги, които предлагаме

Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване, в ядрото на което е лоялността и коректността към Вас.

Финансов консултинг

Бизнес консултантски услуги, Финансови анализи, Инвестиционно банкиране**

Регистрация на фирми

Подготвяне на всички необходими документи за регистрация на желаната от Вас фирма.

Други услуги

Онлайн банкиране, публикуване на ГФО, удостоверения за актуално състояние и липса на задължения, документи за бъдещо кредитиране от финансова институция, изготвяне на договори, протоколи и други

Счетоводно обслужване

Текущо счетоводно обслужване, персонал, заплати, приключване, регистрация и допълнителни услуги.

Данъци, Такси, ТРЗ & други

ЗДДФЛ, ЗМДТ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС, оптимизиране на данъчните задължения на фирми и минимизиране на данъчния риск и цялостно данъчно планиране.

Финансов консултинг

Всякакъв вид финансови консултации, отчет пред акционери и собственици, кандидатстване пред кредитиращи институции и др.

Финансов растеж

Eфективни решения на специфични бизнес казуси в областта на Вашия бизнес.

0
Години опит
0
Завършени казоса
0
Експертни консултации

ЧЗВ

Често Задавани Въпроси

 1. Позволява на фирмата да повиши своята производителност чрез фокусиране върху основните си дейности
 2. Възможност за гъвкаво ценообразуване
 3. Не се налага плащане на социални осигуровки на счетоводен персонал
 4. Има на разположение професионалисти в областта на счетоводство
 5. Не се налага закупуване на скъпоструващ счетоводен софтуер
 1. Имате задължение да се регистрирате по ЗДДС, ако сте достигнали оборот от 50 000 лева или повече
 2. Оборотът се изчислява на база сумата на приходите за последните 12 календарни месеца. Тези месеци може да не бъдат в рамките на една календарна година.
 3. В срок от 7 дни след края на месеца, през който е достигнат оборота от 50 000 лева, фирмата трябва да подаде заявление за регистрация.
 4. Всяка фирма или всяко лице, което извършва независима икономическа дейност може да се регистрира, без да е необходимо да отговаря на изискването за 50 000 лева оборот

  В зависимост от това по кой закон подавате Годишна данъчна декларация се определя и срокът за подаване на ГОД.

 1. Годишна данъчна декларация по ЗКПО, срокът е 31 март следващата отчетна година.
 2. Годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ, срокът е 30 април следващата отчетна година.