Моля, попълнете формата за запитване

Цените на „ДелИнвест“ се сформират индивидуално за всеки един клиент.
Съобразяваме се с вашите нужди, дейности и възможности.
Месечната такса се формира на базата на вида дейност, броя на обработените документи*, броя на служителите, ползваните допълнителни административни, правни и финансови услуги.

Лични данни

Фирмени данни

Месечни показатели

Персонал

Допълнителна информация: