Предлагани от нас услугиДобре дошли

Услуги, които предлагаме

Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване, в ядрото на което е лоялността и коректността към Вас.

Финансов консултинг

Бизнес консултантски услуги, Финансови анализи, Инвестиционно банкиране**

Регистрация на фирми

Подготвяне на всички необходими документи за регистрация на желаната от Вас фирма.

Други услуги

Онлайн банкиране, публикуване на ГФО, удостоверения за актуално състояние и липса на задължения, документи за бъдещо кредитиране от финансова институция, изготвяне на договори, протоколи и други


Свържи се с нас сега