Финансов консултинг

ДелИнвест

Консултации

Консултации във връзка със счетоводното, данъчно и осигурително законодателство. Eфективни решения на специфични бизнес казуси в областта на Вашия бизнес,

Консултации по валутно спестовно-осигурителни програми с рискови покрития,

Консултация и съдействие при регистриране на фирма,

Дългосрочна данъчна стратегия съобразена с дейността Ви,

Оптимизиране и минимизиране на данъците в спазвайки законовите разпоредби,

Консултации при подписването на важни договори за дистрибуция, външно финансиране, подизпълнители и др. по отношение на данъчно – счетоводния им аспект,

Прилагане на Спогодби за двойно данъчно облагане и придвижването им в данъчната администрация,

Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси,

Консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци,

Консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество,

Консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, придобивания и други свързани с управленски бизнес решения въпроси.

0
Години опит
0
Завършени казоса
0
Експертни консултации